[container]

Drambuie

Het verhaal van Drambuie begint 267 jaar geleden in juni 1745. Prins Charles Edward Stuart vluchtte na zijn verlies bij de slag van Culloden. De prins werd bij zijn reis geholpen door meerdere clans, een daarvan was clan Mackinnon. Als dank voor de hulp kreeg clan Mackinnon het geheime recept van prins Charles Edward Stuart overhandigd. Een buitengewoon elixer dat vele jaren later in de wereld bekend wordt als Drambuie.

Producten[/container]